Psychologické poradenství  a  psychoterapie   

pro dospělé, páry a rodiny s dětmi

 Dokud má člověk touhu a vůli se ptát, může růst a zrát.

Vítám Vás na svých stránkách, které jsou určeny těm, kdo hledají odbornou psychologickou pomoc, ale i všem, kteří se chtějí aktivně rozvíjet.

Každý člověk se ve svém životě setkává s obtížnými životními situacemi či trápením a ne vždy se mu daří si s nimi sám poradit. Rozhovor s psychologem/terapeutem může pomoci zorientovat se v situaci, podívat se na svůj život z nové perspektivy a objevit vlastní skryté zdroje síly. 

Prostřednictvím psychoterapie můžete odhalit, jak stávající způsob života učinit uspokojivějším nebo nalézt jeho zcela nový směr.

Co Vám mohu nabídnout


Psychologické poradenství

Konzultace zaměřená na rozbor konkrétního problému, sděluji svůj názor na danou situaci a doporučuji řešení nebo opatření. 


Individuální psychoterapie

Formou dialogu hledáme společně způsoby řešení Vašich potíží vedoucích ke zlepšení Vašeho života nebo rozvoji osobnosti. 


Párová/rodinná terapie

Za účasti obou nebo všech účastníků se zaměřujeme zejména na komunikaci, vztahové potřeby a zvládání obtížných životních situací.


Práce s dětmi

Při práci s dětmi využívám terapii hrou a další kreativní techniky, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu.