- Párová terapie -

Jedná se o specifickou formu psychoterapie, která je zaměřena na řešení problémů v soužití dané dvojice či rodiny a je založena na práci terapeuta se všemi zúčastněnými současně. Práce terapeuta spočívá zejména ve vytvoření bezpečného prostoru pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci. Terapeut neplní funkci soudce, ani se nepřiklání na něčí stranu. Práce terapeuta také není dávat rady, ale formou řízeného rozhovoru pomoci lépe si uvědomit, co se děje, poznat lépe sebe sama i druhého, podívat se na problém z širšího úhlu pohledu a nalezení řešení. Párová terapie může být prostředkem, jak pomoci zlepšit vzájemné vztahy, není však zárukou udržení vztahu. Je také vhodná ve chvíli, kdy partneři již dospěli k rozhodnutí vztah ukončit a kdy jim může pomoci zpracovat silné emoce a udržet vzájemně respektující se vztah, zejména u párů s dětmi.