- Psychologické poradenství -

Jedná se o takový typ konzultace, ve kterém pomáhám klientovi s mapováním a rozborem konkrétního problému/aktuální potíže, sděluji mu svůj názor na danou situaci a doporučuji řešení či opatření. (Na rozdíl od terapie, kde možnosti řešení vycházejí ze strany klienty a jako taková mají větší hodnotu pro změny v životě.)