- Rodinná terapie -

Spočívá v pravidelných setkáváních členů rodiny (dítě či dospívající, rodiče, sourozenci, případně i prarodiče) s cílem odhalit příčinu a nalézt řešení komunikačních obtíží nebo konfliktů a dalších problémů v rodině a obnovit narušenou rovnováhu mezi jejími jednotlivými členy. Je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických potíží u dětí a dospívajících! Ideální je řešení potíží nejlépe za pomoci celého rodinného systému (tedy všech zainteresovaných členů rodiny).