- Individuální psychoterapie -

Probíhá za účasti pouze dvou lidí, klienta a psychoterapeuta. Tato intimita spolupráce umožňuje otevírat i taková témata, která se těžko (zda vůbec) sdílí s dalšími lidmi. Terapie probíhá formou řízeného rozhovoru a je zaměřena především na nacházení potřeb, na rozvoj Vašich silných stránek, na rozvoj toho, co již funguje a na hledání efektivních řešení problémů. Mimo zmíněné Vám také umožňuje zorientovat se ve vlastním životě a pohlédnout na něj z jiné perspektivy.

Existuje mnoho psychoterapeutických směrů a přístupů. Já při své práci vycházím především z Gestalt terapie. Její podstatou je živé, kreativní lidské setkání v bezpečném prostoru "tady a teď", které je předpokladem pro to, aby si klient naplno uvědomil své obvyklé způsoby chování a prožívání a případně si vyzkoušel nové. Kromě Gestalt terapie mne inspirují i jiné přístupy a metody. Například arteterapie, relaxační metody, osobní a rodinné konstelace.