- Práce s dětmi -

Vám a Vašemu dítěti nabízím příjemné terapeutické prostředí. Při práci s dětmi využívám terapii hrou, práci s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými kartami a dalšími kreativními technikami, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu.

Oblasti obtíží:

 • práce s emocemi u dětí (úzkosti a strachy, vztek, vzdor ...)
 • výchovné problémy
 • potíže s chováním
 • školní a výukové potíže
 • adaptační potíže a vývojové mezníky
 • témata spojená s dospíváním
 • vztah rodič - dítě, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy
 • psychosomatické potíže u dětí
 • dítě a trauma
 • rodina v krizi, rozvodové situace
 • dítě se speciálními potřebami, hendikepem apod.
 • podpora a rozvoj nadání a talentu u dětí