- Úvodní setkání -

Při úvodním setkání si ujasňujeme vzájemná očekávání. Mapujeme společně širší kontext potíží a představu o tom, co by mělo být výsledkem naší spolupráce. Toto mapování může někdy trvat i déle, zpravidla však ne více než 2 setkání. Pokud obě strany chtějí po těchto úvodních setkáních pokračovat, dohodneme si časový rámec a frekvenci setkávání.

Probíhá za účasti pouze dvou lidí, klienta a psychoterapeuta. Tato intimita spolupráce umožňuje otevírat i taková témata, která se těžko (zda vůbec) sdílí s dalšími lidmi. Terapie probíhá formou řízeného rozhovoru a je zaměřena především na nacházení potřeb, na rozvoj Vašich silných stránek, na rozvoj toho, co již funguje a na hledání efektivních řešení problémů. Mimo zmíněné Vám také umožňuje zorientovat se ve vlastním životě a pohlédnout na něj z jiné perspektivy.

Vám a Vašemu dítěti nabízím příjemné terapeutické prostředí. Při práci s dětmi využívám terapii hrou, práci s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými kartami a dalšími kreativními technikami, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu.